Ανακοίνωση στο μάθημα Ασφάλεια Εργασίας

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθούν στο μάθημα «Ασφάλεια Εργασίας» θα πρέπει να έχουν εκπονήσει εργασία  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Εναλλακτικά θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον διδάσκοντα ( mentekas@ihu.gr ) προκειμένου να αναλάβουν θέμα.