Ανακοίνωση για τους συνδέσμους του μαθήματος Περιβαλλοντική Πληροφορική (Θ) & (Ε/Α)

Οι σύνδεσμοι του μαθήματος Περιβαλλοντική Πληροφορική (Θ) & (Ε/Α)  θα είναι:

Περιβαλλοντική Πληροφορική (Θ)                                                   Μεντζέλου (ΜΕ)                                                https://zoom.us/j/93006431315
Περιβαλλοντική Πληροφορική (Ε/Α)                                                    Μεντζέλου
https://zoom.us/j/92319420017