Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης στην κατασκευαστική εταιρεία Core Construction.

Ζητούνται τελειόφοιτοι φοιτητές για πρακτική άσκηση στην κατασκευαστική εταιρεία Core Construction Ίωνος Δραγούμη 5 ,Θεσσαλονίκη . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα  : 2310 947180 & 2310 947180 καθώς και στο Email : stefanidou@core-sa.com.