ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Την Παρασκευή 9/04/202 στις 12:00 και την Δευτέρα 12/04/2021 στις 12:00 η συντονίστρια  του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Επίκουρος καθηγήτρια, Φανή Αντωνίου, θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση).

Οι συναντήσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας zoom με χρήση τou meeting id του μαθήματος «Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων»