Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση

ΦΕΚ 3478.τΒ.17.09.21

ΑΙΤΗΣΗ-Υποψήφιου Μεταπτυχιακού