Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ