Ημερομηνίες Οριστικοποίησης Βαθμολογίων

Η Ημερομηνία Οριστικοποίησης των Βαθμολογίων για την Εξεταστική του Ιουνίου είναι η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

 

Η Ημερομηνία Οριστικοποίησης των Βαθμολογίων για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Καθηγητής