Ανακοίνωση για τις εξετάσεις-Μητσούδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ!
Α. Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Προφορικές εξετάσεις μέσω ΖΟΟΜ σε ομάδες προσέλευσης ως εξής:
 
Μάθημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου
 • Από Α ως και Θ ώρα 18.00-19.00
 • Από Κ ως και Λ ώρα 19.00-20.00
 • Από Μ ως και Π ώρα 20.00-21.00
 • Από Σ ως και Χ ώρα 21.00-22.00
Μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
 • Από Α ως και Κ ώρα 12.00-13.00
 • Από Μ ως και Σ ώρα 13.00-14.00
 • Από Τ ως και Χ ώρα 14.00-15.00
Μάθημα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
 Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 • Από Α ως και Λ ώρα 12.00-13.00
 • Από Μ ως και Χ ώρα 13.00-14.00
Β. Πολιτικοί Μηχανικοί 
Προφορικές εξετάσεις μέσω ΖΟΟΜ σε ομάδες προσέλευσης ως εξής:


Μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/ΥΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
 • Από Α ως και Κ ώρα 14.00-15.00
 • Από Λ ως και Π ώρα 15.00-16.00
 • Από Ρ ως και Χ ώρα 16.00-17.00