Επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τοπογραφίας ΙΙ

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τοπογραφίας ΙΙ θα διεξαχθεί αμέσως μετά την εξέταση της Θεωρίας

 

Κωνσταντίνα Ντάσιου
Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Π.Θ.