ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι για την ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος»

ΦΕΚ 1678

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών:06/9/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών:05/10/2021