ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΑΠΟ 04-10-2021 ΕΩΣ 15-10-2021

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την εγγραφή θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο Τμήμα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1)Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2021(εγγραφή στο Υπουργείο)

2)Φωτοτυπία Ταυτότητας

3)Δύο(2) φωτογραφίες

4)Πιστοποιητικό γέννησης(αφορά τα αγόρια)

5)Βεβαίωση ΑΜΚΑ

6)Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών δεδομένων(άρθρο8Ν1599/1986)       που μπορείτε να την κατεβάσετε από την σελίδα του Τμήματος.

Υπεύθυνη δήλωση – ΣΥΝΑΙΝΩ

7)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας(αφορά την Μουσουλμανική Μειονότητα)

 

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στην Γραμματεία με ΕΛΤΑ η CORIER. στην Διέθυνση:Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη(Σίνδος)Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΤΚ:57400 ΤΘ:141(Από 04-10-2021 έως 15-10-2021)

Η  δια ζώσης στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 10:00  έως 13:00

(Από 04-10-2021 έως 15-10-2021)  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ