ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 06/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00μ.μ  ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 17/10/2021

ΣTA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟΝ 30 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-10-2021 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΟ 2310-013934 η ΣΤΟ ΕΜΑΙL info@env.ihu.gr(ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 30- ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΩ.

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1) ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30ΔΜ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30ΔΜ

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30ΔΜ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30ΔΜ

3) ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60ΔΜ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

4) ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60ΔΜ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

5) ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90ΔΜ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

6) ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90ΔΜ

7) ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120ΔΜ

8) ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120

9)ΕΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ