ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 υπάρχει θέμα για την Ημερομηνία Έναρξης των Μαθημάτων.

Μόλις υπάρξει σχετική απόφαση θα ενημερωθείτε  με νέα ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος