ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΔΕΠΟΜ)

Συστήνεται στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών «Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε.» οι οποίοι δεν έχουνε περάσει την θεωρία του μαθήματος ΔΕΠΟΜ του εαρινού εξαμήνου να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις του μαθήματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων 1 του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 που ξεκινούν την Δευτέρα 18/10/2021 στις 9:00 στην αίθουσα 305.

Η διδάσκουσα

Φανή Αντωνίου

Επίκουρη Καθηγήτρια