Ενημέρωση φοιτητών για την Έναρξη Διδασκαλίας Νέων Μαθημάτων

Από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων :

  1. Οικοδομική (Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ)
  2. Υδραυλική Κλειστών Αγωγών (Μηχανικών Περιβάλλοντος) , Υδραυλική Ι (Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ)

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος