Ανακοίνωση για αναπλήρωση του μαθήματος «Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων»

Αναπλήρωση του μαθήματος
«Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων» του Ζ Εξαμήνου την επόμενη Τρίτη 30 Νοεμβρίου
με εκτίμηση

Μπεζιργιαννίδης Θανάσης

 

Αναπλήρωση μαθήματος Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων(1)