Μεταλλικές Κατασκευές του Ζ εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι
την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και ώρες 10.00 – 14.00,
την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρες 10.00 – 14.00 καθώς και
την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου και ώρες 9.00-13.00
Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις για το Μάθημα «Μεταλλικές Κατασκευές» του Ζ’ εξαμήνου.

 

Γεώργιος Καλογερόπουλος