Ανακοίνωση για αναπλήρωση του μαθήματος «Γεωτεχνικά Έργα» Ζ εξάμηνο-Επιλογής (ΠΜ)

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 14:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Γεωτεχνικά Έργα.

Αναστάσιος Τσικρίκης