Δημοσίευση προκήρυξης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Δημοσίευση προκήρυξης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/RKXjPhoNcYzkLBr