Έντυπα Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

ΦΕΚ 173_30-1-2019_Αύξηση Κατώτατtου μισθού

Ενημερωτικό Έντυπο Φοιτητή-Εργοδότη ΕΣΠΑ_2019

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητών

Βεβαίωση Εργοδότη για απασχόληση φοιτητή_EΕ_2019