Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο επιστημονικός κόσμος είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η διαχείριση έργων υποδομής. Τα έργα υποδομής είτε καλύπτουν υφιστάμενες ανάγκες της κοινωνίας είτε δημιουργούν την υποδομή για την περαιτέρω ανάπτυξή της, για αυτό και είναι από τη φύση τους, μεγάλης κλίμακας, μεγάλης ανθεκτικότητας, υψηλού προϋπολογισμού και υλοποιούνται με τη συμβολή ανθρώπων πολλών ειδικοτήτων. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τα έργα αυτά βρίσκονται αντιμέτωποι με περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, νομικές και τεχνικές προκλήσεις.

Για τους νέους που επιθυμούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στο δομημένο περιβάλλον εντός και εκτός εθνικών συνόρων, το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής θα τους προετοιμάσει ώστε να στελεχώσουν όλο το φάσμα παραγωγής των έργων υποδομής.