Σπουδές

Στόχοι και Επιδιώξεις

Σκοπός του Τμήματος είναι βασικά η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης διάστασης στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Εργων Υποδομής, που πετυχαίνεται με την μεταφορά, καλλιέργεια και προαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας βασισμένης στην παρεχόμενη υψηλή θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση.

Αυτό δίνει την δυνατότητα στους απόφοίτους να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία και να καταξιωθούν είτε ως υπάλληλοι Ιδιωτικοί (Τεχνικά Μελετητικά Γραφεία, Τεχνικές και μη Εταιρίες) είτε ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (Οργανισμοί, Εκπαίδευση) είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες με απάσχόληση που καθορίζεται από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σε Τεχνικές Μελέτες και σε Κατασκευές Ιδιωτικών και Δημοσίων Εργων.

Γενικές Πληροφορίες

Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη που χωρίζονται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεώνεται να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε 40 μαθήματα από τα οποία 34 είναι κορμού και 6 κατ’ επιλογή.Ανάλογα με τo περιεχόμενο αυτών, υπάρχουν τα μαθήματα Βασικής Υποδομής (Β.Υ.), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο παρέχει θεμελιώδεις γενικές γνώσεις, τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Ε.Υ.) με προσανατολισμό σε περισσότερο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, και τα Μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.), που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα μαθήματα, δίνουν τον επιζητούμενο χαρακτήρα στις σπουδές, που είναι η εφαρμογή σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων.

Το σύνολο των μαθημάτων αυτών συμπληρώνεται με Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπισμού (Δ.Ο.Ν.Α.), δίνοντας έτσι επιχειρηματική και κοινωνική διάσταση στις σπουδές.Στα 6 κατ’ επιλογή μαθήματα είναι υποχρεωτική η επιλογή 1 από τα 3 υπάρχοντα κατ’ επιλογή (Δ.Ο.Ν.Α.) και 5 από τα 10 κατ’ επιλογή ( Μ.Ε.) που διδάσκονται.Ακόμη από ομάδα προαιρετικών μαθημάτων μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος μαθήματα, για τα οποια έχει ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει η δέσμευση των διδακτικών ώρών του προγράμματος.

Στο τελευταίο εξάμηνο (8ο) έχει τοποθετηθεί η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση (πριμοδοτούμενη από το κράτος εξαμηνιαία εργασία σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα).