Τομείς

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής απαρτίζεται από τους ακόλουθους Τομείς:

  • Τεχνικών Έργων
  • Γεωτεχνικής Μηχανικής και Συγκοινωνιακής Υποδομής
  • Υδραυλικών Έργων και Τεχνικής Περιβάλλοντος