Επικοινωνία

Για επικοινωνία με το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος απευθυνθείται

  • στη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα +30 2310 791252,+30 2310 013934, +30 2310 013935
  • Στην διεύθυνση:
    Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
    Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
    57400 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramcie.teithe.gr