Για επικοινωνία με το Τμήμα Έργων Υποδομής απευθυνθείται

  • Στη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα +30 2310 791252,+30 2310 013934, +30 2310 013935
  • Στην διεύθυνση:
    Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
    Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
    57400 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση gramcie@teithe.gr